logotypy-ue
Podpisanie ostatniej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Bon antywirusowy”

Podpisanie ostatniej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Bon antywirusowy”

Dziś, 30 grudnia 2020 roku została zawarta ostatnia już umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Bon antywirusowy”. Dzięki zwiększeniu budżetu projektu wsparliśmy aż 98 przedsiębiorców z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii Covid-19. Zawarte umowy oznaczają nie tylko dofinansowanie zakupów środków ochrony osobistej, środków trwałych, czy wyposażenia, ale przede wszystkim przyczynią się do ochrony ponad 1300 miejsc pracy.

Zawarte umowy o powierzenie grantu oznaczają dofinansowanie 98 firm kwotą 7,5 mln PLN, co przekłada się na realizację przez nich inwestycji o wartości netto ponad 8,8 mln PLN.